پایه توری پرسان

پایه توری پرسان موجود در رنگبندی سفید و مشکی