پروفیل توری پرسان

موجود در رنگبندی های سفید-مشکی-شکلاتی
امکان پذیر بودن کلیه رنگ های سفارشی دلخواه در حجم تناژ