توری پلیسه

کاهش یک کیلویی آلمینیوم در هر مترمربع ، حذف لاستیک کف ریل و نوارمویی