جلو زبانه

جلو زبانه ( خرچنگی ) درب تنظیم شونده بزرگ و کوچک