پایه توری لولایی ثابت

پایه توری لولایی ثابت موجود در رنگبندی سفید و مشکی