کانکشن فولادی 2 و 5/2 میلی

کانکشن فولادی 2 و 5/2 میلی در انواع سایز ها برای تمامی پروفیل ها
از سایز 32 تا 38